Батерии за слухови апарати

Без живак цинкови въздушни батерии, предлагащи дълъг живот в сравнение с други видове батерии.

Технологична информация: Батериите на audifon са 100% без живак и следователно са екологична алтернатива на конвенционалните. Оптималните условия за съхранение удължават живота на батериите за слухови апарати. Моля, при възможност съхранявайте на стайна температура. Топлината и студът могат да повлияят на живота на батериите. Продължителността на живота на батериите без живак audifon зависи от усилването на слуховите апарати и общото време на експлоатация.

  • Батерии за слухов апарат размер/номер 13 audifon – Произведени в Германия
  • Батерии за слухов апарат размер/номер 675 audifon – Произведени в Германия
  • Батерии за слухов апарат размер/номер 312 audifon – Произведени в Германия
  • Батерии за слухов апарат размер/номер 10 audifon – Произведени в Германия