Изборът на подходящ слухов апарат е индивидуален и съобразен със слуховата загуба, състоянието на ушните канали и потребностите на всеки клиент.
За да бъде успешен избора на слухови апарати Ви препоръчваме преглед, консултация и изпробване на слухови апарати в нашите специализирани кабинети в страната.

Нисък клас от 170 до 600 лева
Среден клас от 700 до 1500 лева
Висок клас от 1500 до 3000 лева
Премиум клас от 3000 до 5700 лева