Нисък клас от 480 до 950 лева
Среден клас от 1400 до 2200 лева
Висок клас от 2600 до 3200 лева
Премиум клас от 3900 до 6700 лева